Federaal instituut voor Duurzame Ontwikkeling

Toolbox Mensenrechten

web development

Deze online toolbox van het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling (FIDO/IFDDD) werd ontwikkeld door de Onderzoeksgroep Recht en Ontwikkeling van de Universiteit Antwerpen en de Internationale Vredesinformatiedienst (IPIS vzw).  Het grafisch ontwerp en de technische ontwikkeling gebeurde door Sakado. Het Expertisecentrum Duurzame Transformatie van de Antwerp Management School leverde nuttige feedback.

Deze toolbox is bedoeld om een toegankelijke en gebruiksvriendelijke set van instrumenten aan te bieden om organisaties (en hun belanghebbenden) te begeleiden ten aanzien van hun mensenrechtenverplichtingen in de context van hun activiteiten en heeft ook tot doel organisaties te informeren over de wijze waarop zij aan deze verplichtingen kunnen voldoen en, in het geval van negatieve gevolgen op de mensenrechten, hoe de betrokken organisatie de directe en indirecte slachtoffers herstel of vergoeding kan aanbieden. 

 

Naar Toolbox